Vammus Recykling

Vammus Recykling jako jedna z nielicznych firm w Polsce zajmuje się problematyką recyklingu odpadów budowlanych w tym z rozbiórek dróg i kolei.

  • Rozbiórka i demontaż torowisk kolejowych-dróg
  • Zbieranie i przerób surowców przewidzianych do recyklingu
  • Sprzedaż surowców budowlanych z recyklingu
  • Sprzedaż podkładów staroużytecznych drewno /beton
  • Sprzedaż szyn, rozjazdów akcesoriów kolejowych
  • Prace modernizacyjne trakcji kolejowej
  • Usługi transportu,załadunku kruszyw

Aktualności

Recykling odpadów

Problem odpadów powstaje przy każdej ludzkiej działalności. Recykling odpadów budowlanych wykonujemy za pomocą mobilnych jednostek kruszących i przesiewających oraz czołowych ładowarek kołowych i koparek. Prace realizujemy bezpośrednio na budowie u klienta lub we własnym zakładzie recyklingu. Po przetworzeniu z odpadu powstaje wyrób – recyklowane kruszywo, którego produkcja odbywa się zgodnie z Księgą systemu zarządzania produkcją recyklatu.

Po kruszeniu powstaje materiał o jednej frakcji (min. frakcja 0/30 mm, maks. frakcja 0/250 mm), przesiewanie i podział według kształtu w jednostce przesiewającej pozwala podzielić kruszywo na frakcje zgodne z wymaganiami klienta (frakcje 0/4, 4/8, 0/10, 0/12, 8/16 aż do maks. 250 mm).  Do produktów finalnych (recyklatów z odpadów budowlanych) dołączamy ES certyfikat systemu zarządzania produkcją i analizę z sit.

Nasza firma posiada zgodę na użytkowanie urządzeń do prowadzenia gospodarki odpadami na terenie całego kraju.

Działalność jest skierowana na recykling kruszywa staro użytecznego z nasypów kolejowych oraz podkładów kolejowych. Firma Vammus jest umieszczona w aktualnej Bazie BDO nr. 000154532.