Recykling odpadów

Problem odpadów powstaje przy każdej ludzkiej działalności. Recykling odpadów budowlanych wykonujemy za pomocą mobilnych jednostek kruszących i przesiewających za pomocą czołowych ładowarek kołowych i koparek bezpośrednio na budowie u klienta albo we własnym zakładzie recyklingu. Po przetworzeniu z odpadu powstaje wyrób – recyklowane kruszywo, którego produkcja odbywa się zgodnie z Księgą systemu zarządzania produkcją recyklatu.

Po kruszeniu powstaje materiał o jednej frakcji (min. frakcja 0/30 mm, maks. frakcja 0/250 mm), przesiewanie i podział według kształtu w jednostce przesiewającej pozwala podzielić kruszywo na frakcje zgodne z wymaganiami klienta (frakcje 0/4, 4/8, 0/10, 0/12, 8/16 aż do maks. 250 mm).  Do produktów finalnych (recyklatów z odpadów budowlanych) dołączamy ES certyfikat systemu zarządzania produkcją i analizę z sit.

Nasz firma posiada zgodę na użytkowanie urządzeń do prowadzenia gospodarki z odpadami na całym terenie Republiki Polskiej.
Nasza działalność jest skierowana na recykling kruszywa z odzysku z nasypów kolejowych. Firma nasza jest umieszczona w aktualnej Bazie BDO nr. 000154532.